20 lipca, 2024

Finał strefy euro Czerwcowy wskaźnik PMI dla usług S&P Global 53,0 vs oczekiwany 52,8

  • Wstępny był 52,8
  • Wcześniej było 56,1
  • Złożony PMI 52,0 vs 51,9 prelim

Jest to najniższy poziom od 16 miesięcy, choć nadal wyraźnie powyżej 50,0, jednak gwałtowny spadek jest niepokojący.

Chris Williamson, główny ekonomista biznesowy w S&P Global Market Intelligence powiedział:

„Gwałtowne pogorszenie tempa wzrostu aktywności biznesowej w strefie euro zwiększa ryzyko pogorszenia koniunktury gospodarczej w regionie w trzecim kwartale. Czerwcowy odczyt PMI wskazuje na spadek kwartalnego wzrostu PKB do zaledwie 0,2%, przy czym prognozujące wskaźniki, takie jak nowe zamówienia z badania i wskaźniki oczekiwań biznesowych, wskazują na spadek produkcji w nadchodzących miesiącach.

„Sektor produkcyjny już się kurczy, po raz pierwszy od dwóch lat, a sektor usług wyraźnie stracił dynamikę wzrostu w związku z kryzysem kosztów utrzymania. Wydatki gospodarstw domowych na towary i usługi nieistotne znajdują się pod szczególną presją ze względu na gwałtownie rosnące ceny, ale wydatki przedsiębiorstw i inwestycje również maleją w odpowiedzi na ponure perspektywy i zaostrzające się warunki finansowe.

„Podczas gdy w czerwcu wzrost zatrudnienia pozostał solidny, spowolnienie tempa wzrostu popytu i pogorszenie optymizmu biznesowego wskazują, że rynek pracy również ochładza się w nadchodzących miesiącach.

„Co bardziej zachęcające, chociaż presja cenowa utrzymuje się na wysokim poziomie, istnieją oznaki, że siły inflacyjne osiągnęły szczyt w kwietniu , odzwierciedlając wyraźne ochłodzenie wzrostu cen przemysłowych, poprawę łańcuchów dostaw i zmniejszony popyt. Jednak dostawy energii i żywności prawdopodobnie pozostaną dwoma szczególnymi obszarami zainteresowania i potencjalnej presji inflacyjnej, dopóki trwa wojna na Ukrainie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.