13 kwietnia, 2024

Fiserv podnosi prognozę na rok 2022

Fiserv, Inc. (FISV) powiedział, że jego wyniki za drugi kwartał były dobre, z dwucyfrowymi przychodami organicznymi i wzrostem skorygowanego zysku na akcję. Patrząc w przyszłość, firma zwiększyła perspektywę na cały rok 2022 i obecnie oczekuje organicznego wzrostu przychodów z 9% do 11% oraz skorygowanego zysku na akcję z 6,45 do 6,55 USD, co stanowi wzrost o 16% do 17%.

Skorygowany zysk na akcję wzrósł o 14% do 1,56 USD w drugim kwartale. Według danych zebranych przez Thomson Reuters analitycy spodziewali się, że firma zarobi średnio 1,56 USD na akcję. Szacunki analityków zazwyczaj nie obejmują pozycji specjalnych.

Zyski za drugi kwartał wyniosły 598 mln USD, czyli 0,92 USD na akcję, w porównaniu z 269 mln USD, czyli 0,40 USD na akcję, rok wcześniej.

Skorygowane przychody wzrosły o 10% do 4,23 mld USD w drugim kwartale. Organiczny wzrost przychodów wyniósł w kwartale 12%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.