20 maja, 2024

Francja Czerwcowy końcowy wskaźnik PMI dla przemysłu 51,4 vs 51,0 prelim

Nieznaczna rewizja w górę, ale nie niweluje spadku aktywności w zeszłym miesiącu, przy czym nowe zamówienia spadają w najsilniejszym tempie od listopada 2020 r. Do tego dochodzi spadek zaufania przedsiębiorców do najniższego poziomu od ponad dwóch lat. S&P Global zauważa, że:

„Ponieważ wzrost spowolnił w większości od końca zeszłego roku, dane z czerwcowego badania pokazały, że francuski sektor produkcyjny wpada na terytorium kurczenia się, gdy poziom produkcji spada.

„Problemy z zaopatrzeniem, a także zakłócenia spowodowane wojną na Ukrainie są już od jakiegoś czasu negatywnymi czynnikami, ale wydaje się, że środowisko o wysokiej inflacji w końcu zmniejszyło popyt na towary, ponieważ nowe zamówienia spadały w najszybszym tempie od Listopad 2020.

„Przedsiębiorstwa zaczynają się teraz martwić perspektywami. Zaufanie sektora produkcyjnego spadło do najniższego poziomu od maja 2020 r.

„Biorąc pod uwagę utrzymujące się wysokie stawki inflacja w całej Europie prawdopodobnie utrzyma się łagodny popyt, ponieważ przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe będą nadal zaciskać pasy. Ostry trend spowolnienia w sektorze produkcyjnym jest złowieszczym sygnałem dla tego, co może być w sklepie dla gospodarki usługowej, ponieważ klienci stają się odporni na podwyżki cen.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.