20 maja, 2024

George Fed Pres. George: Szybkość, z jaką stopy procentowe powinny wzrosnąć, jest kwestią otwartą

Kansas City Pres. Esther George na drutach mówiąc:

  • szybkość, z jaką stopy procentowe powinny rosnąć, pytanie otwarte
  • poruszanie się zbyt szybko ryzykuje nad sterowaniem
  • informowanie o ścieżce dla stawek jest o wiele bardziej istotne niż szybkość zmiany polityki
  • Projekcje recesji sugerują, że gwałtowne podwyżki stóp grożą zacieśnieniem szybciej niż gospodarka i rynki i mogą się dostosować
  • gwałtowne zmiany stawek mogą wywołać napięcia w gospodarce
  • transmisja polityki do gospodarki będzie opóźniona i obarczona znaczną niepewnością
  • nie ma pewności, jak wysokie stawki będą musiały wzrosnąć
  • tempo podwyżek musi być dokładnie równoważone ze stanem gospodarki i rynków finansowych
  • stabilna ścieżka podwyżek stóp mogłaby poprawić funkcjonowanie rynku i jednorazowo pomóc w bilansie
  • PKB nadal 2,5% poniżej trendu sprzed pandemii sugeruje, że dane pandemiczne trwałe szkody po stronie podaży, w szczególności sektora usług

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.