13 kwietnia, 2024

Najnowsza aktualizacja Goldman Sachs przewiduje, że cena ropy do końca roku wyniesie 130 USD

Spojrzenie Goldman Sachs na znacznie wyższe ceny opiera się na:

  • popyt przekraczający obecnie oczekiwane
  • podaż utrzymuje się na niskim poziomie, zapasy spadają
  • i rynki nie ustawione na rosnącą cenę
  • Naszym zdaniem jedynym racjonalnym wyjaśnieniem jest zmniejszanie zapasów, ponieważ konsumenci surowców wyczerpują zapasy po wyższych cenach, wierząc, że mogą uzupełnić zapasy, gdy szerokie osłabienie spowoduje nadwyżkę podaży. Jeśli jednak okaże się to niepoprawne, a nadwyżka podaży nie zmaterializuje się tak, jak się spodziewamy, zamieszanie w uzupełnianiu zapasów pogłębiłoby niedobór, pchając ceny znacznie w górę tej jesieni, potencjalnie zmuszając banki centralne do generowania dłuższego skurczu w celu zrównoważenia rynków towarowych.
  • Zamiast tego wydaje się, że rynki wyceniają wynik miękkiego lądowania: minimalne dalsze podwyżki stóp procentowych rozpraszające inflację i wystarczający wzrost gospodarczy, aby utrzymać zyski do 2023 r.
  • Naszym zdaniem, rynki makro wyceniają niemożliwą do utrzymania sprzeczność – trudno jest wyrównać łagodzący FCI, bardziej akomodacyjny zwrot Fed, spadające oczekiwania inflacyjne i ciągnące zapasy surowców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.