20 maja, 2024

Oczekiwania inflacyjne w Wielkiej Brytanii powróciły do ​​najwyższego poziomu od dziewięciu lat – podsumowanie

mieliśmy „Bank of England Bank of England Bank of England (BoE) działa jako bank centralny Wielkiej Brytanii i jest jednym z głównych europejskich decydentów polityki pieniężnej. Jako jeden…Przeczytaj ten termin /IpsosInflation Inflacja Inflacja jest zdefiniowana jako tempo, w jakim dobra i średni poziom cen usług w gospodarce lub kraju wzrastają powyżej …Przeczytaj ten termin 9% wcześniej Reuters pokazuje najwyższy poziom od dziewięciu lat: Oczekiwania społeczne co do przyszłorocznej inflacji wzrosły do 3, % w listopadzie z 3,2% w sierpniu, co odpowiada odczytowi z maja, który był najwyższy od listopada 2013 r. , ale skompensowany nieco lepszym odczytem: pięcioletnie oczekiwania inflacyjne wzrosły do ​​3,3% z 3,1% w listopadzie, ale pozostał dwa i pół roku poniżej majowego szczytu 3,5% i niewiele ponad długo 3,2% średniej okresu Oczekiwania inflacyjne na cały przyszły rok spadły do ​​ ,8% z rekordowego poziomu ,9% w sierpniu . — W przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Banku Anglii, na którym spodziewana jest podwyżka stóp procentowych o 50 pb.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.