20 maja, 2024

Ropa jest bardzo złym atutem dla inwestycji długoterminowych

Kupowanie ropy przez długi czas nie będzie w stanie uchronić kapitału przed inflacją. Znacznie lepiej kupić indeks S&P 500, zauważa strateg towarowy Bloomberg Intelligence, Mike McGlone.

RYS.1

   Dynamika procentowa różnych aktywów i wskaźników od 31 grudnia 2007 do chwili obecnej: turkusem – indeks S&P 500 , żółtym – ropa WTI , białym – inflacja konsumencka w USA, różowym – podaż pieniądza M2, szarym – nominalna USA PKB. Źródło: Bloomberg

Gwałtowny wzrost cen ropy w pierwszej połowie tego roku może być „dechem śmierci” permanentnej bessy, mówi strateg surowcowy w Bloomberg Intelligence Mike McGlone. Ekspert zauważa, że ​​dziś kontrakty futures na ropę WTI są notowane w tym samym miejscu, co pod koniec 2007 roku. Ponadto w ciągu ostatnich 15 lat ropa wykazywała gorszą dynamikę niż wskaźnik cen konsumpcyjnych, innymi słowy czarne złoto nie chroni dobrze przed inflacją.


„Perspektywy spadku popytu, wystarczającej podaży, spowolnienia w gospodarce światowej, pogorszenia nastrojów konsumentów i agresywnych podwyżek stóp przez czołowe światowe banki centralne stwarzają warunki wstępne dla nowego załamania cen ropy”, pisze ekspert. „Na tym tle bardzo zyskownie wygląda S&P 500, który za okres od końca 2007 roku do końca 2021 roku przyniósł łączny dochód (uwzględniając reinwestycję dywidend – ok. ProFinance.ru) ok. 340%. ”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.