20 maja, 2024

Sberbank ogłosił rozpoczęcie konwersji zablokowanych paragonów na akcje

Sbierbank ogłosił rozpoczęcie procedury zamiany zablokowanych kwitów depozytowych na akcje zwykłe.


Według banku konwersja kwitów depozytowych będących w obiegu za granicą na akcje zwykłe w sposób automatyczny lub deklaratywny, w zależności od miejsca ich przechowywania, stała się możliwa w związku z uchwaleniem ustawy federalnej nr 319-FZ z dnia 14 lipca 2022 r. .

Kwity depozytowe Sbierbanku, do których prawa są zapisane w rosyjskich depozytach, zostaną przekonwertowane na wniosek emitenta akcji w sposób iw terminie określonym przez Radę Dyrektorów Banku Rosji.

W przypadku kwitów depozytowych przechowywanych poza Rosją wprowadzono mechanizm konwersji na wniosek posiadaczy kwitów depozytowych, którzy muszą złożyć wniosek do rosyjskiego J.P. Morgan Bank International do 12 października 2022 r.

Wcześniej informowano, że konwersja wpływów Sbierbanku na akcje, zgodnie z rozszerzoną licencją OFAC (oddział Skarbu USA odpowiedzialny za egzekucję w zakresie sankcji), powinna zakończyć się 17 października 2022 r. Jeden paragon można zamienić na cztery akcje zwykłe. Program kwitów depozytowych Sbierbanku został zakończony 16 czerwca. Depozytariuszem Sbierbanku jest JPMorgan Chase.

Od 20 czerwca londyńska giełda wykluczyła amerykańskie kwity depozytowe (ADR) Sbierbanku z listy papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu. Deutsche Borse (operator Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie) zlikwidował wpływy Sbierbanku 17 marca.

Rejestr posiadaczy paragonów Sbierbanku został zamknięty 27 kwietnia 2022 r. (data wejścia w życie ustawy federalnej o wykreślaniu paragonów rosyjskich firm z dewiz).

6 kwietnia Stany Zjednoczone nałożyły na Sbierbank sankcje blokujące. Przewidują „zamrożenie” aktywów w Stanach Zjednoczonych, a także zakaz dokonywania jakichkolwiek transakcji z bankiem przez obywateli amerykańskich. Niektóre inne kraje wprowadziły podobne ograniczenia w Sbierbanku.

Sbierbank miał wcześniej dwa programy paragonowe – globalny i amerykański, w grudniu 2012 r. przekształcił GDR w ADR.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.