20 maja, 2024

Cień inflacji na rynku

Giełda miała tylko kilka dni na odbudowę. Dobry nastrój pęka wraz z publikacją informacji o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Wbrew oczekiwaniom w sierpniu ceny wzrosły o 8,3%. w porównaniu z rokiem poprzednim, choć oczekuje się, że presja inflacyjna spadnie wyraźniej. Co prawda miesiąc wcześniej inflacja była wyższa, ale oczekuje się dalszego spadku. Co gorsza, nieoczekiwany wzrost odnotowuje się w przypadku inflacji bazowej, czyli po wyłączeniu cen energii i żywności. Spadł z 5,9% do 6,3%, co pokazuje, że presja byka utrzymuje się, walka z nią z pewnością będzie wymagała działań polityki pieniężnej i będzie długa. Sama wysoka inflacja jest szkodliwa z ekonomicznego punktu widzenia, ale przede wszystkim walka z nią będzie wymagała od Fed bardziej agresywnych podwyżek stóp procentowych. O ile więc kilka dni temu Komitet Otwartego Rynku nie był zbytnio na nim polegał, to po wspomnianym wskaźniku pojawiły się obawy, że we wrześniu stopy wzrosną nawet o jeden punkt procentowy. Nawet jeśli podwyżki stóp będą mniejsze, poczucie determinacji Rezerwy Federalnej jest bezdyskusyjne. Wzrost kursu będzie hamował nie tylko inflację, ale i gospodarkę, a pamiętajmy, że PKB USA spada od dwóch kwartałów. Dodatkowo publikacja danych o inflacji doprowadziła do ponownego trendu wzrostowego dolara. To prawda, że ​​we wtorek indeks dolara lekko spadł, ale kurs euro spadł poniżej parytetu. W przypadku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie to właśnie kilkudniowa słabość waluty amerykańskiej stworzyła silny czynnik wzrostu. Wystarczy, że ożywienie sięga prawie ,2%. Skok WIG20 od 9 września. Po publikacji informacji inflacyjnych indeks spadł o 2,7%. Jeszcze bardziej niepokojąca jest reakcja z Wall Street, gdzie we wtorek SandP500 stracił ,3%, a Nasdaq100l 5,5%. Trend wzrostowy rentowności 10-letnich obligacji skarbowych w USA również przyspieszył, zbliżając się do 3,5%, najwyższego poziomu w kraju w połowie czerwca, jednak należy zauważyć, że postrzeganie banków Główne banki centralne mogą się zmienić wraz z nasileniem się tendencji recesyjnych i wyprzedaże na rynkach finansowych często stwarzają możliwości dla inwestorów długoterminowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.