22 czerwca, 2024

Dane Truckometer z Nowej Zelandii – wskaźnik lekkiego ruchu – 3,4% w czerwcu, duży ruch – 2,7%

Zarówno wskaźniki lekkiego, jak i ciężkiego ruchu spadły w czerwcu

Indeks ciężkiego ruchu spadł poniżej trendu:

Przypisalibyśmy to przede wszystkim wyzwaniom po stronie podaży, ale popyt również spadnie, gdy rozpoczną się wysiłki Banku Rezerwy na rzecz walki z inflacją. To historia na później w tym roku.
Niewielki spadek PKB w kwartale marcowym był spowodowany ograniczeniami podaży – firmy nie mogły znaleźć pracowników, a wielu z nich było chorych lub izolowanych.
I podejrzewamy, że te tematy dotyczące podaży utrzymały się w kwartale czerwcowym.
Plusem jest to, że sugeruje to, że utraconą aktywność można do pewnego stopnia nadrobić później. Ale z drugiej strony oznacza to, że nie można obecnie zakładać, że anemiczny wzrost zmniejszy presję na przepustowość i koszty – raczej może to odzwierciedlać.
Zróżnicowanie w lekkim ruchu (motocykle, samochody i furgonetki) jest dobrym wskaźnikiem skłonności konsumentów do wydatków, w przeciwieństwie do produkcji.

mały ruch utrzymuje się dobrze – czerwcowy spadek tylko przywraca trend

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.