22 czerwca, 2024

TD widzi przypadek „znacznych spadków dla złota w nadchodzących sesjach”

Główne wydarzenie kapitulacji może rozwinąć się w złocie… Widzimy dowody na to, że najbardziej strome odpływy z szerokich funduszy surowcowych od czasu kryzysu Covid-19 mogą katalizować serię kaskadowych likwidacji różnych grup spekulacyjnych. To przemawia za znacznym spadkiem cen złota w nadchodzących sesjach, ponieważ uczestnicy zmuszeni są sprzedawać w próżni” – zauważa TD.
„Bezkrytyczna sprzedaż przez szerokie fundusze surowcowe w wystarczającym stopniu wpłynęła na akcję cenową złota, aby katalizować przekroczenie krytycznego progu dla zmiany systemu handlu złotem”, dodaje TD.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.