20 lipca, 2024

Duma zgodziła się odroczyć przedłożenie projektu budżetu do parlamentu

Duma Państwowa na nadzwyczajnym posiedzeniu przyjęła jednocześnie w trzech czytaniach ustawę, która przesuwa termin składania do parlamentu projektu budżetu federalnego na okres trzech lat w 2022 r. z 15 września na 1 października.

Rząd przedstawił ustawę w Izbie 14 lipca.

W uzasadnieniu dokumentu urzędnicy wyjaśnili, że projekt budżetu musiałby zostać opracowany z uwzględnieniem działań mających na celu zapobieżenie wpływowi zmian sytuacji geopolitycznej i pogorszenia koniunktury na rozwój sektorów gospodarki i finansów. sektor.

Duma uchwaliła już ustawę zawieszającą w 2022 r. normę kodeksu budżetowego, zgodnie z którą prognozę dochodów budżetowych tworzy się na podstawie przepisów obowiązujących w dniu przedłożenia Dumie Państwowej trzyletniego budżetu.

„Zawieszenie tej normy pozwoli, przy opracowywaniu ustawy federalnej o budżecie federalnym na okres trzech lat, uwzględnić te zmiany w ustawodawstwie podatkowym, które są wciąż w fazie rozwoju, w tym w sektorze ropy i gazu” – Timur. Wyjaśnił wiceminister finansów Maksimow.

W 2022 r. projekt federalnej ustawy budżetowej miał zostać złożony do 15 września, podczas gdy wcześniejszy termin to 1 października. Jednocześnie wraz z projektem budżetu Bank Centralny będzie musiał przedłożyć projekt głównych kierunków jednolitej polityki pieniężnej państwa. Od tego roku termin składania dokumentu Banku Centralnego jest powiązany z terminem składania budżetu, podczas gdy wcześniej był to również przed 1 października.

W efekcie, gdyby ustawa nie została uchwalona, ​​zarówno budżet, jak i główne kierunki PrEP musiałyby zostać przedłożone do 15 września.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.