22 czerwca, 2024

Francja: Silniejsze niż oczekiwano odbicie PKB w drugim kwartale +0,5%

Wzrost francuskiej gospodarki przyspieszył w drugim kwartale bardziej gwałtownie niż oczekiwano, a pozytywny wkład handlu zagranicznego zrównoważył powolny popyt krajowy, prowadząc do 0,5% wzrostu produktu krajowego brutto (PKB), zgodnie z pierwsze wyniki opublikowane w piątek przez INSEE.

Po spadku PKB Francji o 0,2% w pierwszym kwartale, ekonomiści ankietowani przez Reuters oczekiwali średniego wzrostu o 0,2% w tym okresie.

W swojej najnowszej prognozie, opublikowanej w połowie lipca, Banque de France oczekiwał, że francuska gospodarka wzrośnie o 0,25% w drugim kwartale, podczas gdy INSEE prognozuje wzrost PKB o 0,2% w ciągu ostatniego kwartału. koniec czerwca.

Nawis wzrostu na 2022 r., czyli zmiana PKB w przypadku stagnacji aktywności w kolejnych dwóch kwartałach, na 30 czerwca wyniosła 2,5%.

Podczas gdy finalny popyt krajowy jest tradycyjnie głównym motorem francuskiego wzrostu, jego wkład we wzrost PKB w ostatnim kwartale był zerowy (obejmujący w szczególności spadek wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych o 0,2%), podczas gdy zmiany w zapasach przedsiębiorstw, które są bardzo zmienne , okazał się lekko pozytywny (+0,1 punktu).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.