22 czerwca, 2024

Przyjęcie ustawy o odroczonych płatnościach dla operatorów reklamy zewnętrznej

Moskwa. 30 czerwca. INTERFAX.RU – Duma Państwowa przyjęła w trzecim czytaniu ustawę nr 127020-8 , która ustanawia specjalne zasady dotyczące umów dotyczących instalacji i eksploatacji konstrukcji reklamowych na lata 2022 i 2023.

Rząd przekazał ten dokument izbie w połowie maja.

Ustawa da władzom wojewódzkim i gminnym prawo do określania przypadków udzielenia odroczenia płatności z umów na montaż i eksploatację konstrukcji reklamowych, a także przypadków obniżenia wysokości płatności z takich umów w 2022 roku.

Karencja nie może być udzielona na okres dłuższy niż jeden rok. „Wysokość płatności z takich umów, w przypadku jej obniżenia, nie może być mniejsza niż połowa kwoty płatności określonej w umowie i nie może być ustalona na okres dłuższy niż rok” – mówi przyjęta ustawa.

Do dnia 1 marca 2023 r. osoba, która zawarła umowę na montaż i obsługę konstrukcji reklamowej ma prawo wystąpić o dodatkową umowę do umowy przewidującą wydłużenie czasu trwania takiej umowy, niezależnie od obecność lub brak długu z tego tytułu.

Ustawa wejdzie w życie z dniem jej oficjalnego opublikowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.