20 maja, 2024

Uczestnikom rynku finansowego można zaproponować wniesienie składek do funduszu wsparcia w przypadku wystąpienia siły wyższej

Wydarzenia ostatnich miesięcy, które znacząco zmieniły rosyjski rynek finansowy, skłoniły Bank Rosji do przemyślenia stworzenia specjalnego mechanizmu ochrony na wypadek wystąpienia siły wyższej.

Na chwilę obecną środki nadzwyczajne nie są potrzebne, Bank Centralny powtórzył w dokumencie opublikowanym do publicznej dyskusji wygłoszoną wcześniej tezę: „sektor finansowy jest w stanie samodzielnie przywrócić stabilność finansową w średnim okresie” oraz „systemową dodatkową kapitalizację sektor finansowy, w tym sektor bankowy, nie jest wymagany” .

Jednak regulator zauważa, że ​​„sytuacja na rynku finansowym i w gospodarce może ulec zmianie pod wpływem zewnętrznych czynników negatywnych”.

„Jeżeli zostaną wdrożone, możliwe jest, że wraz z pomocą właścicieli organizacji finansowych potrzebne będzie wsparcie systemowe dla sektora finansowego, które może być udzielane w różnych formach w zależności od skali problemów – zarówno w forma kapitalizacji bezpośredniej poprzez nabycie akcji i (lub) zobowiązań podporządkowanych oraz w formie udzielania gwarancji kapitałowych dających prawo do otrzymania wsparcia w przypadku pogorszenia się sytuacji finansowej organizacji. Bank Rosji może rozważyć celowość utworzenia autonomicznego funduszu wsparcia sektora finansowo-bankowego, utworzonego ze składek pośredników finansowych (podobnie jak fundusz gwarantowania depozytów)” – czytamy w dokumencie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.