22 czerwca, 2024

Bank Centralny Federacji Rosyjskiej obniżył prognozę inflacji do 12-15% na bieżący rok

Bank Centralny Federacji Rosyjskiej obniżył prognozę inflacji na 2022 r. do 12-15% z 14-17% oczekiwanych w czerwcu, poinformował regulator w komunikacie po kluczowym posiedzeniu zarządu w sprawie stawki.

„Ważnymi czynnikami dla dalszej dynamiki inflacji będą dynamika kursu rubla, efektywność procesów substytucji importu, a także skala i szybkość ożywienia w imporcie wyrobów gotowych, surowców i komponentów” – zauważa Bank Rosji. .

Bank Rosji utrzymał prognozę inflacji na 2023 r. na poziomie 5-7%. Bank Centralny również nadal spodziewa się powrotu inflacji do celu 4% w 2024 roku.

Obecne tempo wzrostu cen konsumpcyjnych pozostaje niskie, co przyczynia się do dalszego spowolnienia rocznej inflacji, zauważa Bank Rosji. W czerwcu roczna inflacja spadła do 15,9% (po 17,1% w maju) i według szacunków z 15 lipca spadła do 15,5%.

„Spadek ogólnej stopy inflacji wynikał w dużej mierze z kontynuacji korekty cen towarów i usług po ich gwałtownym wzroście w marcu. Sprzyjała temu dynamika kursu rubla i ogólnie powściągliwa dynamika popytu konsumpcyjnego. Jednocześnie wskaźniki charakteryzujące najbardziej stabilną dynamikę cen, według szacunków Banku Rosji, utrzymują się powyżej 4% w ujęciu rocznym” – uważa regulator.

Do spowolnienia inflacji przyczynia się również dalsze znaczne obniżenie oczekiwań inflacyjnych. Tym samym w lipcu oczekiwania inflacyjne ludności oraz oczekiwania cenowe przedsiębiorstw znacznie się obniżyły i osiągnęły poziomy z wiosny 2021 r., odzwierciedlając w dużej mierze umocnienie rubla i ogólne spowolnienie inflacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.