20 maja, 2024

Bankowcy zaproponowali Bankowi Centralnemu utworzenie jednego organu do podejmowania pilnych środków wsparcia

Związek Banków Rosji zaproponował, aby Bank Centralny stworzył jeden organ do podjęcia pilnych środków wsparcia dla banków, które mają konta korespondencyjne z organizacjami objętymi sankcjami. Zostało to zgłoszone na stronie internetowej stowarzyszenia.

Związek Banków Rosji wysłał pisma do Banku Rosji i rządu Federacji Rosyjskiej z prośbą o wyjaśnienie dalszych działań rosyjskich banków, które mają rachunki korespondencyjne z organizacjami objętymi sankcjami. List zawiera również propozycję powołania jednego organu w Banku Rosji do podjęcia pilnych działań z udziałem przedstawicieli środowiska bankowego.
Bankowcy zaproponowali wprowadzenie zmian w procedurze przeprowadzania przez Bank Rosji operacji REPO (w tym walutowych), przewidujących wydłużenie okresu takich operacji na podstawie aukcji do roku, w celu liberalizacji kryteriów o utworzenie Listy lombardowej z możliwością włączenia akcji największych rosyjskich spółek, obligacji korporacyjnych emitentów i banków, w celu zmniejszenia odpisów na fundusz rezerwowy. List zawiera szereg propozycji optymalizacji warunków prowadzenia operacji udzielania i spłaty kredytów z Banku Rosji. Bankowcy domagają się również silniejszego wsparcia płynności gotówkowej, w tym w walutach obcych, ze względu na przejściowy wzrost popytu na gotówkę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.