13 kwietnia, 2024

UE i Chiny omawiają zakłócenia w łańcuchu dostaw

Unia Europejska i Chiny na spotkaniu Wysokiego Szczebla Dialogu Gospodarczego i Handlowego (HED) skoncentrowały się na globalnych problemach gospodarczych, zgodnie z komunikatem prasowym Komisji Europejskiej.

„Znaczenie naszych gospodarek wiąże się z odpowiedzialnością za wspólne reagowanie na globalne wyzwania gospodarcze i handlowe, takie jak zakłócenia łańcucha dostaw, globalny brak bezpieczeństwa żywnościowego, zadłużenie krajów najbardziej narażonych i reforma WTO” – powiedział Valdis Dombrovskis, wiceprezes wykonawczy Przewodniczący Komisji Europejskiej.

Wraz z chińskim wicepremierem Liu He przewodniczył we wtorek dziewiątego spotkania Dialogu Gospodarczego i Handlowego. W dyskusji wzięła udział Komisarz UE ds. Usług Finansowych Mairead McGuinness.

Dombrovskis zauważył, że wydarzenia na Ukrainie stwarzają poważne problemy dla globalnego bezpieczeństwa i gospodarki. Podkreślił również potrzebę dalszego zaangażowania między UE a Chinami w celu zbudowania bardziej zrównoważonych stosunków handlowych i inwestycyjnych.

UE odnotowała gotowość Chin do współpracy w celu zapewnienia stabilności światowych rynków i rozwiązania kwestii globalnego bezpieczeństwa żywnościowego, w tym poprzez eksport nawozów.

UE przedstawiła propozycje umorzenia zadłużenia krajów o niskich dochodach, zarówno dwustronnie, jak i w ramach G20. UE i Chiny uzgodniły współpracę nad reformą WTO. UE podkreśliła również potrzebę zajęcia się globalnymi zakłóceniami (rynkowymi), takimi jak dotacje dla przemysłu i nadwyżka mocy produkcyjnych.

UE i Chiny zgodziły się co do potrzeby zapobiegania zakłóceniom łańcucha dostaw i omówiły zwiększenie przejrzystości oraz wymianę informacji na temat dostaw niektórych surowców krytycznych i innych produktów.

Komunikat prasowy UE podkreśla konstruktywną wymianę informacji na temat usług finansowych. Chiny zobowiązały się do opracowania swoich przyszłych przepisów krajowych, tak aby nie ograniczały one zdolności europejskich firm leasingowych do świadczenia usług w całej ChRL.

Obie strony z zadowoleniem przyjęły podpisanie memorandum między Ludowym Bankiem Chin a Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Zapewnia dostęp bankom europejskim do Izby Rozliczeniowej w Szanghaju.

Ponadto UE wyraziła zaniepokojenie pogarszającym się otoczeniem biznesowym w Chinach, ich rosnącym upolitycznieniem i brakiem równych warunków działania. Zachęca to firmy z UE do przemyślenia swojej bieżącej działalności i planowanych inwestycji w kraju.

UE powtórzyła, że ​​nie można zaakceptować środków przymusu gospodarczego, w tym wobec Litwy.

Bruksela zaprosiła Pekin do dalszego rozwoju współpracy w walce z pandemią COVID-19 i wezwała do przeglądu środków utrudniających ruch lotniczy między UE a Chinami.

W 2021 r. Chiny były trzecim co do wielkości partnerem UE w eksporcie towarów (10,2 %) i największym partnerem w imporcie towarów (22,4 %).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.