22 czerwca, 2024

Energetyka odnawialna: rząd zapowiada wstępny pakiet środków regulacyjnych mających przyspieszyć ich rozwój

„Nadzwyczajne” przyspieszenie rozwoju energii odnawialnej. W czwartek 28 lipca minister transformacji energetycznej Agnès Pannier-Runacher ogłosiła pierwszy pakiet środków regulacyjnych. Kilka projektów produkcji energii odnawialnej jest obecnie zagrożonych przez rosnące koszty budowy, które „nie są już pokrywane gwarantowaną przez państwo ceną zakupu energii elektrycznej czy biometanu”, precyzuje ministerstwo w komunikacie. Dotyczy to 6 do 7 GW dla projektów fotowoltaicznych i 5 do 6 GW dla energii wiatrowej.

Pierwsze działania, które zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym w najbliższych dniach, powinny umożliwić odblokowanie projektów lub przyspieszenie niektórych z nich przed zimą, okresem przewidywanych napięć na dostawach energii ze względu na konsekwencje wojny na Ukrainie …

Pierwsza z nich pozwoli szybko ukończonym projektom sprzedawać energię elektryczną po wysokich cenach rynkowych przez 18 miesięcy przed wejściem w życie kontraktów zawartych w ramach przetargów. Powinno to umożliwić zrekompensowanie dodatkowych kosztów, powiedział ministerstwo AFP. Drugim działaniem jest umożliwienie indeksacji ceny odsprzedawanej energii, tak aby lepiej odzwierciedlała wzrost kosztów przyszłych projektów objętych oknami taryfowymi, natomiast trzecim jest zamrożenie pierwotnie planowanej obniżki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.