13 kwietnia, 2024

Analiza techniczna – czym jest, jak działa, przykłady, wykresy

Wszystko sprowadza się do podstawowych praw ekonomicznych rządzących rynkiem – prawa podaży i popytu. Jednym z podstawowych założeń analizy technicznej jest to, że ceny akcji są określane przez podaż i popyt. Nie ma znaczenia, czy konkretna spółka, której akcje inwestor kupuje, obiecuje, ale generuje sygnał, który wskazuje, czy te akcje należy kupić, czy sprzedać. Dlatego osoba, która inwestuje na giełdzie, polega na analizie technicznej i umiejętnie realizuje transakcje kupna-sprzedaży, może osiągnąć wyższy od przeciętnego dochód w wyniku różnicy cen akcji.


Przesłanką analizy technicznej jest również to, że zjawiska giełdowe są przed ekonomicznymi. Rynek natomiast to mechanizm, który przewiduje przyszłość.


Analiza techniczna opiera się na trzech podstawowych założeniach:
procesy magazynowe są powtarzalne,
ceny akcji podlegają długoterminowym trendom,
zmiany popytu i podaży na akcje znajdują odzwierciedlenie w cenach akcji,


Analiza techniczna – narzędzia

Jak wspomniano powyżej, analiza techniczna służy do badania zachowań rynkowych za pomocą wykresów.
Do wykonania analiz wykorzystywane są dwie grupy narzędzi analizy technicznej. Są to historyczne wykresy giełdowe i wskaźniki techniczne. Wykresy mają pewne wzory graficzne, które pokazują, jak ceny akcji zachowywały się w przeszłości. Nazywa się to formacjami technicznymi i powtarza się. Dzięki temu pozwalają przewidzieć kierunek zmian kursu akcji w przyszłości. Jednak wskaźniki techniczne pokazują aktualny stan rynku akcji. Na podstawie diagnozy aktualnej sytuacji rynkowej przygotowywana jest prognoza na przyszłość.


Analiza techniczna – Wskaźniki

Analiza techniczna wykorzystuje różne wskaźniki do pokazania zachowania rynku akcji. Co to jest wskaźnik techniczny? To jest specyficzne pole danych. Jest wykreślany jako krzywa, linia, histogram lub punkt. Wskaźniki analizy technicznej są często wyprowadzane ze wskaźników cen. Wskaźniki analizy technicznej są wykorzystywane w różnych analizach giełdowych – m.in. aby oszacować kierunek trendu lub poszukać linii bazowych.


Często, szczególnie początkujący handlowcy starają się używać jak największej liczby wskaźników i łączyć je wszystkie razem, aby uzyskać najlepszy obraz rynku i zwiększyć sukces transakcji. Niestety zastosowanie kilku wskaźników na jednym wykresie nie zwiększa szans powodzenia, a raczej utrudnia, gdyż inwestor może otrzymać sprzeczne informacje.
Rozdzielamy m.in. następujące kategorie wskaźników analizy technicznej:
Oscylatory – to grupa wskaźników, które „oscylują” pomiędzy określonymi wartościami. Są wykorzystywane na wiele sposobów, takich jak spready, neutralne warunki rynkowe lub wyceny. Są skuteczne zwłaszcza wtedy, gdy na rynku nie ma wyraźnego trendu. Ponadto oscylatory ostrzegają Cię, gdy pewien trend traci impet, zanim pojawi się na wykresie cenowym. Z kolei dywergencje, czyli różnice w zachowaniu ceny i oscylatora, są ostrzeżeniem przed końcem pewnego trendu wzrostowego lub spadkowego. Najpopularniejsze oscylatory to m.in. ROC i MACD.


Momentum – są to wskaźniki oparte na aktualnym momencie ceny

jej pędzie, szybkości i sile. Wskaźniki Momentum mierzą siłę i szybkość zmian cen. Przykładem takiego wskaźnika jest RSI.
Analiza techniczna jest jedną z metod stosowanych przez inwestorów przy ocenie i wyborze inwestycji. Wśród analityków giełdowych i inwestorów znajdziemy zarówno wiernych zwolenników tej metody, jak i zagorzałych przeciwników, dla których analiza techniczna jest na granicy przewidywania i magii. Zwolennicy natomiast podkreślają przydatność tej metody przy założeniu, że wszelkie fundamentalne informacje są szybko włączane do ceny rynkowej, a zatem analiza fundamentalna jest wtedy nierozsądna.


Analiza techniczna czyli co?

Analiza techniczna to badanie zachowań rynku, głównie za pomocą wykresów, w celu przewidywania przyszłych trendów cenowych. Jego celem jest przede wszystkim określenie momentów, w których należy dokonać transakcji kupna lub sprzedaży.
Analiza techniczna opiera się głównie na trzech źródłach informacji:
badania cen,
wolumen,
wakaty.


Podstawowe założenia analizy technicznej:

Historia się powtarza – zakładamy, że ruchy cen, które w przeszłości poprzedzały pewne zachowania rynkowe, będą się powtarzać.
Rynek dyskontuje wszystko — cena rynkowa akcji odzwierciedla wszystkie czynniki wpływające na cenę
Ceny mają tendencję — rynek ma pewne wzorce zachowań, które można wykryć za pomocą narzędzi analizy technicznej i które powtarzają się w różnym czasie.
„Wzloty” i „wysoki”


Podstawa analizy wykresu jest następująca:

„dołki”, czyli tzw. obszary lokalne – najniższa cena (najniższa cena) w pewnym okresie
„maksymów”, czyli lokalne szczyty – najwyższa cena (najwyższa cena) w pewnym okresie w okresie

Trzy trendy rynkowe

Podstawowym pojęciem analizy technicznej jest pojęcie trendu, ponieważ wszystkie narzędzia, których używamy w analizie technicznej są faktycznie wykorzystywane do badania trendu
Trend to utrzymanie tendencji do zmiany (lub niezmieniania) prędkości w jednym kierunku przez określony czas.


Trendy mają trzy kierunki:

Trend wzrostowy występuje, gdy kolejne szczyty i dołki rosną i rosną. Analiza techniczna może być użytecznym narzędziem, ale wykorzystanie samej tej analizy do podejmowania decyzji inwestycyjnych może nie przynieść oczekiwanych rezultatów. W analizie technicznej wiele czynników zależy od subiektywnej oceny inwestora. Analizując ten sam wykres, każdy inwestor może podejmować różne decyzje inwestycyjne. W takich sytuacjach sygnały analizy fundamentalnej są cenne i można je wykorzystać do określenia, czy firma jest niedowartościowana lub przewartościowana i może być dobrą inwestycją długoterminową. Ponadto rodzaj analizy również należy dobrać do naszych osobistych preferencji, horyzontu inwestycyjnego i poziomu akceptacji ryzyka. Budujący kapitał długoterminowy powinni bardziej polegać na analizie fundamentalnej, podczas gdy spekulanci powinni bardziej polegać na analizie technicznej. Pamiętaj, że użycie jednego typu analizy nie wyklucza drugiego. Często najlepsze wyniki osiąga się łącząc obie metody, z analizą fundamentalną pokazującą „co kupić” i analizą techniczną pokazującą „kiedy”.


Co to jest analiza techniczna?

Analiza techniczna to zestaw technik, które pozwalają inwestorowi przeanalizować rentowność inwestycji w krótkim okresie. Innymi słowy, celem analizy technicznej jest zwiększenie zdolności do dokładnego przewidywania zmian cen akcji. W ten sposób możesz kupić lub sprzedać instrumenty, towary lub surowce w dogodnym czasie.


Warunki wstępne analizy technicznej

W analizie wykorzystuje się wskaźniki techniczne i narzędzia analizy statystycznej. Zwolennicy twierdzą, że powinny być skuteczne, ponieważ: Rynek dyskontuje wszystko, podstawowa zasada powtarzana przez każdego doświadczonego inwestora. Oznacza to, że cena akcji odzwierciedla wszystkie czynniki, które na nią wpływają. Procesy są powtarzalne – Zachowanie podażowe i popytowe inwestorów determinujących cenę może być w pewnych warunkach wzorowane i powtarzalne.

Cena akcji podąża za trendem – dopóki inwestorzy nie otrzymają informacji o zmianie sytuacji rynkowej, cena podąża za trendem ciągłym (góra, dół, horyzont).

analiza świec japońskich,

analiza cen,

analiza trendów,

analiza indeksów.Analiza techniczna i fundamentalna

Analiza fundamentalna jest dobrą techniką przewidywania ruchu obiektu w długim okresie. Korzystają z niego inwestorzy, którzy nie chcą grać na giełdzie, ponieważ opiera się na szybkim wejściu i terminowym wyjściu, ale chcą inwestować swój kapitał w czasie rzeczywistym i długoterminowo.


Kolejnym założeniem analizy technicznej jest przekonanie, że zachowania kupujących i sprzedających są powtarzalne. Jeśli historia się powtarza, jak z niej korzystasz? Musisz obserwować podobne kształty na wykresach zbudowanych w oparciu o cenę. W analizie technicznej nazywane są formacjami. Pojawienie się i przejście tych wzorców pozwala określić możliwe zachowanie cen w przyszłości.


Należy jednak pamiętać, że analiza techniczna zajmuje się prawdopodobnymi ruchami cen, a relacja między kupującymi a sprzedającymi jest tak złożona, że ​​bardzo podobne wzorce mogą często powodować różne reakcje. Sam wykres ma jedynie charakter orientacyjny, a na zachowanie cen wpływają wszystkie przychodzące dane.


Analiza techniczna na rynku forex

Na rynku forex wykorzystanie analizy technicznej jest niezwykłe ze względu na definicję trendu. Waluta jest wymieniana między sobą w parach. Euro-Złoty, Euro-Dolar lub Złoty-Dolar. Chociaż większość inwestorów patrzy na te same pary walutowe, problemem nie jest porównywanie złotówek z dolarami – USDPLN – (ile złotówek płacimy za 1 dolara), ale także dolary do złotówek (ile dolarów płacimy za 1 złotówkę).


W zależności od tego widzimy dwa odwrócone wykresy. Dla USDPLN wykres wzrostowy oznacza hossę dla dolara (wzmocnienie dolara) i bessę dla złotego. W przypadku mniej popularnego PLNUSD wykres byka intuicyjnie poprawny dla umocnienia złotego. Należy o tym pamiętać przy ustalaniu, którą parę walutową zastosować na rynku hossy lub bessy.


Inne metody i narzędzia stosowane na rynku forex są takie same jak w analizie technicznej innych rynków:
Identyfikacja trendów
Znajdowanie wzorców
Odwrócenie trendów
Kontynuacja trendów
Znajdowanie korekt (np. poziomów Fibonnacciego)
Analiza średniej cyklu A
Wskaźniki i oscylatory Rynki


Analitycy techniczni często mówią, że rynek dyskontuje wszystko

Oznacza to, że rynek niemal natychmiast reaguje na wszelkie informacje płynące z gospodarki, polityki i jej otoczenia. Jest to możliwe, ponieważ na rynku są tysiące inwestorów i analityków, którzy nieustannie analizują i oceniają obecną sytuację. Wielu z nich bardzo szybko otrzymuje informacje (menedżerowie, banki, instytucje finansowe), podejmując tym samym decyzje inwestycyjne, wpływając na zachowanie cen.


Rynek walutowy jest bardzo czułym barometrem odbierania danych makroekonomicznych, sygnałów politycznych czy decyzji rządowych. Wielu inwestorów uważnie śledzi kalendarz ważnych wydarzeń, aby jak najszybciej reagować na zmiany kursów walut. Instytucje finansowe regularnie komentują i publikują swoje oceny sytuacji na rynku walutowym.


Rodzaje analizy technicznej

Oczekująca analiza oparta jest na szerokiej gamie technik, które mogą być stosowane niezależnie lub razem w zależności od sytuacji. Pomimo różnorodności technik, istnieje kilka podstawowych rodzajów analizy technicznej. Inwestor może użyć np. gdzie:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.