20 maja, 2024

FAS zaproponował uregulowanie taryf za przesył gazu zgodnie z modelem „wejście-wyjście”

Federalna Służba Antymonopolowa proponuje przejście na model taryfowy „opłata za wejście-opłata za wyjście” dla usług transportu gazu głównymi gazociągami (MG), poinformowała służba prasowa agencji.

Ten krok jest wskazany w projekcie „mapy drogowej” rozwoju handlu giełdowego. Zdaniem ekspertów regulatora umożliwi to w przyszłości wyrównanie taryf na kontraktach giełdowych i pozagiełdowych.

Serwis proponuje zdefiniowanie kilku makrostref, biorąc pod uwagę obecność złóż gazu oraz rozbudowaną infrastrukturę przesyłową gazu.

„Umożliwi to sprzedaż gazu w makrostrefie bez odniesienia do jego fizycznej lokalizacji. Każdy gaz, niezależnie od tego, skąd pochodzi i gdzie będzie dostarczany w przyszłości, ma taką samą efektywność ekonomiczną dostaw, co tworzy najbardziej optymalne warunki do organizowania bezosobowego obrotu giełdowego” – zaznaczył serwis prasowy.

Zaproponowany system cenowy umożliwia stworzenie wirtualnego punktu bilansowego w każdej z makrostref, w którym można dokonywać zarówno transakcji giełdowych, jak i pozagiełdowych, w tym sprzedaży i zakupu oraz odsprzedaży nadwyżki gazu przez odbiorców końcowych i handlowców, co z kolei skutecznie wdroży system bilansowania handlowego gaz.

Agencja uważa, że ​​konieczne jest ustalenie okresu przejściowego 3-5 lat przy zachowaniu wartości ostatnio ustalonych taryf.

Jednocześnie mechanizm ustalania taryf gazowych dla ludności pozostanie taki sam, a nieuzasadniony wzrost jego kosztów zostanie stłumiony, są one skierowane do Federalnej Służby Antymonopolowej.

Zdaniem autorów inicjatywy „proponowane działania zapewnią stabilne dostawy gazu do wszystkich regionów, zwiększą płynność obrotu giełdowego gazem poprzez koncentrację podaży i popytu na wirtualnym punkcie równowagi oraz ujednolicą warunki przesyłu gazu dla niezależnych producentów i odbiorców końcowych. ”.

Dziesięć lat temu Sp. „stawki za moc wejściową” i „stawkę za moc wyjściową” z uwzględnieniem doświadczeń w kształtowaniu taryf na zliberalizowanych rynkach zagranicznych”.

W swoim raporcie rocznym za rok 2020 Gazprom poinformował, że przedłożył Federalnej Służbie Antymonopolowej „propozycje opracowania metodologii kalkulacji taryf za usługi przesyłu gazu gazociągiem w ramach schematu „wejście-wyjście”.

Wcześniej Federalna Służba Antymonopolowa zaproponowała ustalenie standardów sprzedaży na giełdzie dla PJSC Gazprom (na poziomie co najmniej 10%) i niezależnych producentów (na początkowym etapie co najmniej 3%, potem także co najmniej 10%).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.