22 czerwca, 2024

Veolia: Zysk bieżący H1 zgodny z celem rocznym

Veolia (VE) odnotowała w pierwszym półroczu bieżący dochód netto przypadający właścicielom firmy w wysokości 528 mln euro w porównaniu do 516 mln euro rok wcześniej. Obecny dochód netto na akcję wyniósł 0,74 euro w porównaniu do 0,87 euro i 0,67 euro, wyłączając dywidendy otrzymane od Suezu w zeszłym roku.

Dochód netto przypisany właścicielom firmy wyniósł 236 milionów euro za półrocze zakończone 30 czerwca 2022 r., w porównaniu do 301 milionów euro w zeszłym roku. Dochód netto na akcję wyniósł 0,33 euro w porównaniu do 0,51 euro i 0,30 euro z wyłączeniem dywidend otrzymanych od Suezu w poprzednim roku.

Przychody wzrosły do ​​20,20 mld euro z 13,65 mld euro rok wcześniej. Wzrost organiczny wyniósł w tym okresie 14,4%. W porównaniu do stanu z 30 czerwca 2021 r. wzrost przychodów przy stałym zakresie i kursach wymiany wyniósł 12,9%. W porównaniu do stanu z 30 czerwca 2021 r. łączny wzrost przychodów organicznych za ten okres wyniósł 6,7%.

Patrząc w przyszłość, Veolia potwierdziła swoje prognozy na 2022 r. Firma potwierdziła również wzrost EPS w 2024 r. o 40%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.